Bijscholing

Elke chauffeur moet binnen 5 jaar na het behalen van het rijbewijs met vakbekwaamheid 35 uur nascholing volgen. Voor personen die vóór september 2008 (bus) of september 2009 (vrachtauto) het rijbewijs hebben gehaald, geldt een periode van 7 jaar om de vakbekwaamheid (code 95) te verlengen. Zij moeten dus voor september 2015 (bus) en september 2016 (vrachtauto) 35 uur nascholing volgen en hebben tot september 2015 c.q. 2016 vrijstelling voor het behalen van de basiskwalificatie (www.richtlijnvakbekwaamheid.nl).

Registratie- / Legitimatie- / Aanwezigheidsplicht

Het CCV certificeert opleiders voor de nascholing. Per cursus wordt door de opleider een opleidingsplan ingediend, waaraan de opleider zich moet houden. Alle opleidingen bestaan uit minimaal 7 uur nascholing (1 dag) of een veelvoud hiervan. De 7 uren moeten aaneengesloten worden gevolgd. De kandidaten zijn verplicht om vanaf begintijd tot sluitingstijd aanwezig te zijn en zich voorafgaand aan de cursus te legitimeren. Het CCV kan dit controleren. Bij afwezigheid of het niet kunnen tonen van een legitimatie is de opleider verplicht dit te melden bij het CCV en kunnen de uren helaas niet meetellen. De nascholing module incl. kandidaten moeten voorafgaand aan de cursus worden aangemeld bij het CCV. Er kan daardoor niet zomaar worden geruild zonder dit eerst met de opleider te overleggen.

Praktijk en/of theorie

Voor de nascholing zijn er honderden verschillende opleidingen en trainingen ontwikkeld waaruit chauffeurs vrij mogen kiezen. Voorwaarde is dat één training van minimaal 7 uur een praktijktraining moet zijn. Dit betekent dat de chauffeur tijdens de trainingsdag minimaal 2,5 uur zelf rijdt. Deze trainingen worden aangeduid met een V, de overige trainingen worden aangeduid met een N.

Verlopen Vakbekwaamheid

Het kan voorkomen dat het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Zijn vakbekwaamheid is als het ware verlopen. Als hij daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij weer beroepsmatig rijden. Hij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

Zowel vrachtauto- als buschauffeur?

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma (code vakbekwaamheid) voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft hij slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Vrijstellingen nascholing

Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling voor de Vakbekwaamheid. Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid. Er zijn nog meer vrijstellingen. Deze zijn te vinden op de website van de Inspectie voor leefomgeving en Transport: www.ilent.nl

Controle nascholingsuren

Via de website mijn.cbr.nl kunnen chauffeurs bekijken welke CCV-examens ze hebben afgelegd, wat de resultaten zijn, welke diploma’s en certificaten ze in bezit hebben en hoeveel behaalde nascholingsuren ten behoeve van de code ‘95’ zijn geregistreerd. Voor de bescherming van de privacy van de chauffeurs kan alleen de chauffeur zelf inloggen met de eigen DigiD. CCV heeft dit ontwikkeld uit oogpunt van klantvriendelijkheid en het verhogen van het serviceniveau.

Alle nascholing vindt plaats conform de CCV richtlijnen

Wij leveren nascholings-middelen op papier maar ook via e-learning. De docenten zijn specifiek opgeleid voor hun taak, geven klassikale theorie lessen en voeren individuele praktijklessen uit tesamen met hun leerlingen. Door deze nascholing te volgen wordt de vakbekwaamheid van uw chauffeurs telkens met vijf jaar verlengt.

Richtlijn 2003/59/EG is verplicht voor alle Europese beroepschauffeurs! De hoofdlijnen voor de periodieke nascholing bestaan uit;

 • Verplicht 35 uur per periode van 5 jaar (bestaande chauffeurs éénmalig 7 jaar)
 • 4 dagen theorie en 1 dag praktijk
 • 17 verplichte onderwerpen te behandelen
 • Alleen gecertificeerde opleidingsmethodes
 • Alleen gecertificeerde opleiders
 • Toezicht door CBR/CCV

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • V01 – Het Nieuwe Rijden Vrachtauto
 • N05 – ADR (herhaling)
 • N06 – ADR (volledig)
 • N16 – Lading Zekeren
 • N18 – Digitale Tachograaf
 • N19 – VCA (1)
 • N20 – VCA (2)
 • N25 – BHV (herhaling)
 • N26 – BHV (volledig)